ARGUNA® ET-P Bright Silver Electrolyte

  Thương hiệu: UMICORE
  Sản phẩm của:

  Đức

  This combination does not exist.

  Vai trò: 

  Mạ lớp bạc nguyên chất, trắng sáng cho linh kiện điện tử, bán dẫn. 

  Ứng dụng: 

  Hệ Arguna ET-P cho lớp mạ bạc tinh khiết sáng trắng, ứng dụng trong công nghệ mạ linh kiện kiện tử, bán dẫn. Hệ bạc được thiết kế cho dây chuyền mạ treo và thùng quay trong đó lớp mạ cần độ sáng, độ bám, độ hàn cao. Lớp mạ bạc có dày cao, độ dẫn điện cao và tốc độ mạ nhanh.

  Ưu điểm: 
  • Lớp mạ bạc tinh trắng sáng 
  • Độ dẫn điện cao 
  • Tốc độ mạ nhanh: 1.2 -3.0 µm/phút 
  • Phù hợp cho mạ treo 
  • Sử dụng được anode tan 
  • Công nghệ Đức 
  Điều kiện hoạt động: 
  • Hàm lượng bạc: 30g Ag/L 
  • Nhiệt độ xi: 55 0C 
  • Lưới xi bạc tinh khiết 
  • Quy cách pha: (xem tài liệu) 
  • Quy cách đóng chai: (xem tài liệu) 


  Vai trò:  

  Mạ lớp bạc nguyên chất, trắng sáng cho linh kiện điện tử, bán dẫn. 

  Ứng dụng: 

  Hệ Arguna ET-P cho lớp mạ bạc tinh khiết sáng trắng, ứng dụng trong công nghệ mạ linh kiện kiện tử, bán dẫn. Hệ bạc được thiết kế cho dây chuyền mạ treo và thùng quay trong đó lớp mạ cần độ sáng, độ bám, độ hàn cao. Lớp mạ bạc có dày cao, độ dẫn điện cao và tốc độ mạ nhanh   

  Ưu điểm: 
  • Lớp mạ bạc tinh trắng sáng 
  • Độ dẫn điện cao 
  • Tốc độ mạ nhanh: 1.2 -3.0 µm/phút 
  • Phù hợp cho mạ treo 
  • Sử dụng được anode tan 
  • Công nghệ Đức 
  Điều kiện hoạt động: 
  • Hàm lượng bạc: 30g Ag/L 
  • Nhiệt độ xi: 55 0C 
  • Lưới xi bạc tinh khiết 
  • Quy cách pha: (xem tài liệu) 
  • Quy cách đóng chai: (xem tài liệu) 

   


  Umicore is a global materials technology and recycling group, with about 10,000 employees and a turnover of € 10.4 billion in 2015. Umicore generates the majority of its revenues and dedicates most of its R&D efforts to clean technologies, such as emission control catalysts, materials for rechargeable batteries and recycling. Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on an ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials for a better life.

  Xem thêm

  Umicore is a global materials technology and recycling group, with about 10,000 employees and a turnover of € 10.4 billion in 2015. Umicore generates the majority of its revenues and dedicates most of its R&D efforts to clean technologies, such as emission control catalysts, materials for rechargeable batteries and recycling. Umicore’s overriding goal of sustainable value creation is based on an ambition to develop, produce and recycle materials in a way that fulfils its mission: materials for a better life.